top of page
  • Writer's pictureTeam KM

เราๆท่านๆรู้ไหมว่าวิวัฒนาการของอักษรฮิราคาตานั้นเป็นเยี่ยงไร..


あ い う え お

ア イ ウ エ オ

มาจะกล่าวบทไป...เราๆท่านๆรู้ไหมว่าวิวัฒนาการของอักษรฮิราคาตานั้นเป็นเยี่ยงไร..

ความเดิมตอนที่แล้ว..

เมื่อวันก่อนมีคนตั้งปุจฉา...วันนี้จึงขอมาวิสัชนาสักหน่อยก็แล้วกัน^^

เข้าเรื่องเลยนะ

อักษรฮิรางานะและคาตากานะมีพัฒนาการมาจากอักษรคันจิในระบบมังโยงานะ (เติมหน่อยเดี๋ยวจะงง อักษรมังโยงานะ (万葉仮名) เป็นระบบการเขียนในสมัยโบราณของภาษาญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเขียนด้วยอักษรจีนหรือคันจินั่นเอง)


เล่าต่อ...

อักษรฮิรางานะดัดแปลงมาจากอักษรมังโยงานะที่เขียนด้วยพู่กันในรูปแบบอักษรหวัด วัตถุประสงค์เดิมของอักษรฮิรางานะ คือ เพื่อให้สตรีซึ่งสังคมไม่ยอมได้ให้รับการศึกษาสูง ได้อ่านออกเขียนได้ วรรณกรรมในยุคเฮอันส่วนใหญ่ที่ผู้แต่งเป็นสตรีจะถูกเขียนด้วยอักษรฮิรางานะ

ส่วนอักษรคาตากานะก็ดัดแปลงมาจากอักษรมังโยงานะเช่นกัน แต่ตัดเฉพาะบางส่วนของอักษรมังโยงานะมาเป็นอักษรคาตากานะหนึ่งตัว อักษรคาตากานะกำเนิดในสำนักสงฆ์ยุคเฮอัน ใช้เสมือนการย่ออักษรมังโยงานะเพื่อให้ง่ายต่อพระสงฆ์ในการศึกษาพระคัมภีร์นั่นเอง

Comments


bottom of page